สวิทซ์ควบคุมไฟถนน
รหัส: Street Lighting-B002
ชื่อ: สวิทซ์ควบคุมไฟถนน Type B Single Pole220 Volt. 60 Rated Amp.

ราคา: 4,000.00 บาท/Set