อลูมิเนียมแกนเหล็ก
รหัส: 96-20951-200
ชื่อ: อลูมิเนียมแกนเหล็ก 95 / 15

ราคา: โปรดสอบถามฝ่ายขาย