อลูมิเนียมแกนเหล็ก
รหัส: 96-20701-200
ชื่อ: อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70 / 12

ราคา: โปรดสอบถามฝ่ายขาย