ข้อต่อแบบช็อตเก็ตเคลวิส
รหัส: 82-24060-001
ชื่อ: ข้อต่อแบบช็อตเก็ตเคลวิส ไทส์ K 22,700 KGF.

ราคา: 350.00 บาท/Set