ข้อต่อแบบช็อตเก็ตเคลวิส
รหัส: 82-16060-001
ชื่อ: ข้อต่อแบบช็อตเก็ตเคลวิส ไทส์ B 8,200 KGF.

ราคา: 150.00 บาท/Set