ข้อต่อแบบวายเคลวิส
รหัส: 82-16040-001
ชื่อ: ข้อต่อแบบวายเคลวิส TYPE J

ราคา: 380.00 บาท/Set