ข้อต่อแบบช็อตเก็ตอาย
รหัส: 82-16030-202
ชื่อ: ข้อต่อแบบช็อตเก็ตอาย ใหญ่ 400 - 625 mm.

ราคา: 250.00 บาท/Set