ข้อต่อแบบช็อตเก็ตอาย
รหัส: 82-16030-101
ชื่อ: ข้อต่อแบบช็อตเก็ตอาย กลาง 240 - 400 mm.

ราคา: 200.00 บาท/Set