ข้อต่อแบบช็อตเก็ตอาย
รหัส: 82-16030-001
ชื่อ: ข้อต่อแบบช็อตเก็ตอาย เล็ก 35 - 240 mm.

ราคา: 180.00 บาท/Set