ข้อต่อแบบเคลวิสอาย
รหัส: 82-16010-001
ชื่อ: ข้อต่อแบบเคลวิสอาย TYPE B 8,200 KGF.

ราคา: 180.00 บาท/Set