แผ่นห่วงสำหรับสายยึดโยง
รหัส: 79-00030-000
ชื่อ: แผ่นห่วงสำหรับสายยึดโยง 30 องศา ( DEGREE )

ราคา: 60.00 บาท/Set