แผ่นเหล็ก
รหัส: 72-06750-000
ชื่อ: แผ่นเหล็ก 6 x 100 x 750 mm.

ราคา: 425.00 บาท/Set