แผ่นเหล็ก
รหัส: 72-06500-000
ชื่อ: แผ่นเหล็ก 6 x 100 x 500 mm.

ราคา: 235.00 บาท/Set