แผ่นเหล็ก
รหัส: 72-06450-000
ชื่อ: แผ่นเหล็ก 6 x 100 x 450 mm.

ราคา: 210.00 บาท/Set