เหล็กประกับไม้คอน
รหัส: 70-61000-001
ชื่อ: เหล็กประกับไม้คอน 40 x 6 x 1000 mm. ( 1000 / 950 )

ราคา: 170.00 บาท/Set