เหล็กประกับไม้คอน
รหัส: 70-50300-002
ชื่อ: เหล็กประกับไม้คอน 3/16 " x 1 1/4 " x 30 " [ 30 " ] งานองค์การโทรศัพท์

ราคา: 82.00 บาท/Set