เหล็กประกับไม้คอน
รหัส: 70-10195-001
ชื่อ: เหล็กประกับไม้คอน 50 x 10 x 1950 mm.

ราคา: 740.00 บาท/Set