คานเหล็กฉาก
รหัส: 69-00010-000
ชื่อ: คานเหล็กฉาก 100 x 100 x 7 mm. length 4,200

ราคา: 5,700.00 บาท/Set