คอนสายแบบเหล็กฉาก
รหัส: 68-05000-100
ชื่อ: คอนสายแบบเหล็กฉาก 150 x 150 x 12 mm. length 5,000

ราคา: 16,200.00 บาท/Set