คอนสายแบบเหล็กฉาก
รหัส: 68-05000-000
ชื่อ: คอนสายแบบเหล็กฉาก 150 x 100 x 12 mm. length 5,000

ราคา: 15,400.00 บาท/Set