คอนสายแบบเหล็กฉาก
รหัส: 68-04500-100
ชื่อ: คอนสายแบบเหล็กฉาก 150 x 150 x 12 mm. length 4,500

ราคา: 13,300.00 บาท/Set