คอนสายแบบเหล็กฉาก
รหัส: 68-04500-000
ชื่อ: คอนสายแบบเหล็กฉาก 150 x 100 x 12 mm. length 4,500

ราคา: 12,600.00 บาท/Set