คานเหล็กฉาก
รหัส: 66-04500-000
ชื่อ: คานเหล็กฉาก 75 x 75 x 6 mm. length 4,500

ราคา: 3,600.00 บาท/Set