คานเหล็กฉาก
รหัส: 66-04100-000
ชื่อ: คานเหล็กฉาก 75 x 75 x 6 mm. length 4,100

ราคา: 3,400.00 บาท/Set