คานเหล็กฉาก
รหัส: 66-03500-000
ชื่อ: คานเหล็กฉาก 75 x 75 x 6 mm. length 3,500

ราคา: 3,000.00 บาท/Set