คานเหล็กฉาก
รหัส: 65-01000-000
ชื่อ: คานเหล็กฉาก 65 x 65 x 6 mm. length 1,000

ราคา: 500.00 บาท/Set