คานเหล็กรูปรางน้ำ
รหัส: 61-13000-000
ชื่อ: คานเหล็กรูปรางน้ำ 100 x 50 x 5 mm. length 3,000

ราคา: 2,500.00 บาท/Set