ก้านสมอบกแบบห่วงสองร่อง
รหัส: 56-20250-121
ชื่อ: ก้านสมอบกแบบห่วงสองร่อง แบบห่วงสองร่อง M. 20 x 2500 mm.

ราคา: 830.00 บาท/Set