สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง)
รหัส: 54-58160-002
ชื่อ: สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง) 5 / 8" X 16" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 144.00 บาท/Set