สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง)
รหัส: 54-16450-001
ชื่อ: สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง) M. 16 X 450 mm. (18 ")

ราคา: 146.00 บาท/Set