สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง)
รหัส: 54-16400-001
ชื่อ: สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง) M. 16 X 400 mm. (16 ")

ราคา: 136.00 บาท/Set