สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง)
รหัส: 54-16350-001
ชื่อ: สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง) M. 16 X 350 mm. (14 ")

ราคา: 125.00 บาท/Set