สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง)
รหัส: 54-16300-001
ชื่อ: สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง) M. 16 X 300 mm. (12 ")

ราคา: 116.00 บาท/Set