สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง)
รหัส: 54-16250-001
ชื่อ: สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง) M. 16 X 250 mm. (10 ")

ราคา: 104.00 บาท/Set