สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง)
รหัส: 54-16200-001
ชื่อ: สลักเกลียวห่วงหัวลิง (ตรง) M. 16 X 200 mm. (8 ")

ราคา: 97.00 บาท/Set