สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-58260-002
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 26" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 115.00 บาท/Set