สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-58240-002
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 24" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 108.00 บาท/Set