สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-58220-002
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 22" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 98.00 บาท/Set