สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-58200-002
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 20" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 91.00 บาท/Set