สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-58180-002
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 18" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 84.00 บาท/Set