สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-58160-002
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 16" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 75.00 บาท/Set