สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-58100-002
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 10" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 57.00 บาท/Set