สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-58050-002
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม 5 / 8" x 5" (นัท 2 ตัว)

ราคา: 37.00 บาท/Set