สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-20600-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 600 mm. (24 ")

ราคา: 170.00 บาท/Set