สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-20550-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 550 mm. (22 ")

ราคา: 158.00 บาท/Set