สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-20500-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 500 mm. (20 ")

ราคา: 145.00 บาท/Set