สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-20450-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 450 mm. (18 ")

ราคา: 133.00 บาท/Set