สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-20400-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 400 mm. (16 ")

ราคา: 120.00 บาท/Set