สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-20350-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 350 mm. (14 ")

ราคา: 107.00 บาท/Set