สลักเกลียวหัวสีเหลี่ยม
รหัส: 50-20250-001
ชื่อ: สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม M. 20 X 250 mm. (10 ")

ราคา: 90.00 บาท/Set